• Posiadanie własnego samochodu jest ściśle związane z mobilnością wielu osób pracujących i nie tylko. Pojazdy, zaprojektowane jako dwuślady, pomagają w przedostawaniu się na (często) ...